czwartek 20 Cze 2024
 • default style
 • red style
 • blue style
 • Increase font size
 • Default font size
 • Decrease font size
 • Narrow screen resolution
 • Wide screen resolution
 • Wide screen resolution

Msza św. o pokój serca i za nieuleczalnie chorych za wstawiennictwem świętych Karmelu.
3. środa miesiąca, godz. 18:00 Zapraszamy!
Sanktuarium św. Józefa oo. Karmelitów, Wzgórze św. Wojciecha w Poznaniu

Wywiad z o. Julianem Piotrem Ilwickim - 19.02.2023

Wywiad z o. Julianem Piotrem Ilwickim
- opiekunem Niewidzialnego Klasztoru we Francji. Posłuchaj

 


 

zobacz:

100. rocznica urodzin św. Jana Pawła II


Nabożeństwo wynagradzające pierwszych sobót 04/03/2023.

W październiku 1925 roku Łucja (ocalała z małych pastuszków z Fatimy) miała 18 lat i wstąpiła jako postulantka do klasztoru sióstr Dorothei w Pontevedra, gdzie pozostała do lipca 1926 roku.

Tam właśnie w czwartek, 10 grudnia 1925 r., po obiedzie, otrzymała w swojej celi nawiedzenie przez Najświętszą Pannę i Dzieciątko Jezus,

Będziemy medytować ten różaniec z pomocą Isabel Greck (Siła pierwszych sobót), Martiala Codou z Niewidzialnym Klasztorem św. Jana Pawła II oraz trzech małych pastuszków z Fatimy poprzez wspomnienia siostry Łucji.

10 grudnia 1925 r. ukazała mi się Najświętsza Panna, a obok Niej, niesione przez świetlisty obłok, Dzieciątko Jezus. Najświętsza Panna położyła rękę na ramieniu i pokazała mi jednocześnie Serce otoczone cierniami, które trzymała w drugiej ręce.

Jednocześnie Dzieciątko powiedziało do Niej: Miej współczucie dla Serca Twej Najświętszej Matki, otoczonego cierniami, które niewdzięczni ludzie ciągle w nie wbijają, a nikt nie czyni zadość, aby je usunąć.

Wtedy Najświętsza Panna powiedziała do niego:

Zobacz, moja córko, moje serce otoczone cierniami, które niewdzięczni ludzie co chwila wbijają we mnie swoimi bluźnierstwami i niewdzięcznością. Ty przynajmniej staraj się mnie pocieszyć i powiedz, że wszystkim tym, którzy przez pięć miesięcy, w pierwszą sobotę, przystąpią do spowiedzi, przyjmą Komunię Świętą, odmówią Różaniec i przez piętnaście minut będą mi towarzyszyć podczas rozważania piętnastu tajemnic Różańca, w duchu zadośćuczynienia, obiecuję, że w godzinie śmierci wspomogę ich wszystkimi łaskami potrzebnymi do zbawienia ich dusz.

Temu, kto obejmie to nabożeństwo, obiecuję zbawienie; dusze te będą kochane przez Boga i jak kwiaty złożone przeze Mnie dla ozdoby Jego tronu.

Możemy uczestniczyć w odkupieńczym dziele Chrystusa. Pewność, że my osobiście potrzebujemy zbawienia, staje się, we wzroście życia miłości w nas, pragnieniem zbawienia naszych braci, wszystkich mężczyzn i kobiet z pokolenia, do którego należymy. Chrześcijanin nie patrzy na grzesznika tak, jak sąd patrzy na wyrok. Patrzy na niego jako na brata, który ma być podniesiony, jako na brata, za którego Chrystus oddał swoje życie na drewnie krzyża. Teraz, w swoim nieskończonym miłosierdziu, dobry Bóg pozwolił i chciał, abyśmy pracowali w jedności z Chrystusem dla zbawienia naszych braci. Oznacza to wstawianie się i składanie naszego życia jako ofiary w jedności z Jedyną Ofiarą Jezusa. To właśnie proponuje Niewidzialny Klasztor św. Jana Pawła II przede wszystkim wszystkim tym wszystkim, którzy cierpią fizycznie i moralnie, tym wszystkim, którzy są zamknięci i jakby klauzurowani przez mury swojego cierpienia, którymi są ściany sal chorych i upośledzonych oraz szare mury więzień. To zaproszenie, zgodne z całą duchową tradycją Kościoła, opiera się w szczególności na tym wersecie św. Pawła: "W tej chwili raduję się z cierpień, które znoszę za was, i dopełniam w moim ciele tego, czego brakuje w próbach Chrystusa dla Jego ciała, którym jest Kościół" (Kol. 1, 24).

Witam wszystkich drogich przyjaciół i dzieci Serca Maryi; jesteśmy jeszcze w towarzystwie Ojca Rui; proboszcza z Fatimy, pozdrawiamy Ojca** w łączności z Niewidzialnym Klasztorem św. Jana Pawła II, za nabożeństwo wynagradzające pierwszych sobót do Najświętszego Serca Maryi, Niepokalanej Dziewicy, naszej Matki dla wszystkich, którzy prosili nas o modlitwę w Duchu Zadośćuczynienia; i dzisiaj:

Modlimy się za przewinienia tych, którzy bezpośrednio obrażają go w jego świętych obrazach.

Będziemy medytować ten różaniec z pomocą Isabel Greck (Siła pierwszych sobót), Martiala Codou z Niewidzialnym Klasztorem św. Jana Pawła II oraz trzech małych pastuszków z Fatimy poprzez wspomnienia siostry Łucji.

Marie poprosiła nas o spędzenie z nią 15 minut, więc oto ona... Uśmiecha się do nas:

Witaj Marie,

Maryjo, weź nas pod swój płaszcz i otul nas, aby pomóc nam kontemplować wszystkie tajemnice Twoimi oczami.

Dziś rozważaliśmy tajemnice bolesne

Panie Jezu, każde wydarzenie w Twoim ludzkim życiu jest dla nas środkiem uświęcenia i przebóstwienia. Wkrótce wchodzisz w najtrudniejszy etap swojej posługi. Musisz oddać swoje życie za zbawienie świata. Czujesz w sobie, w swoim ciele, opór przed cierpieniem... Modlitwa z Jezusem w godzinie Jego największej próby jest pierwszym miłosierdziem, jakie możemy mieć wobec Niego.

Medytacje o niesieniu krzyża z ojcem Dupontem

Rozważmy, jakie zamieszanie czuł nasz Pan, gdy opuścił dom Piłata, z krzyżem na ramionach, pomiędzy dwoma łotrami, poprzedzany przez ministrów sprawiedliwości, którzy opublikowali przedmiot Jego potępienia pośród wrzawy niezliczonego ludu, który przybył ze wszystkich stron, aby być świadkiem tego widowiska. O święci aniołowie, świadkowie hańby waszego Mistrza, jak możecie nie zstąpić z nieba, aby ogłosić ludziom prawdziwą przyczynę Jego śmierci i w ten sposób pomścić Jego honor? O wieczny Ojcze, co robisz, gdy widzisz swojego Syna obciążonego drewnem krzyża, na którym ma być złożony w ofierze? Abraham, złożywszy drewno ofiary całopalnej na swego syna Izaaka, niósł w rękach żelazo i ogień. Ale Ty, Panie, z jakim ogniem płoniesz! Jakiż to miecz jest w Twoich rękach! To miłość zmusza Cię do wyciągnięcia miecza sprawiedliwości przeciwko własnemu Synowi, aby dać życie winnym przez śmierć niewinnych!

Z Maryją modlimy się wspólnie, aby Duch Miłości i Prawdy działał w nas i wokół nas, ucząc nas i umacniając do nowego życia zgodnie z wolą Bożą. Aby Bóg zamieszkał w naszych sercach, Panie, przez Maryję pomóż nam szukać Bożej prawdy w modlitwie i ciszy.

Wierzę w Boga

- Ojcze nasz

- Do mocy Ojca w Sercu Maryi: Zdrowaś Maryjo

- Do Mądrości Syna w Sercu Maryi: Zdrowaś Maryjo

- Do Miłości Ducha Świętego w Sercu Maryi: Zdrowaś Maryjo

- Chwała Ojcu...

Łucja opowiada

Różaniec jest najmilszą modlitwą do Boga po Mszy św.

Wierzę, że po liturgicznej modlitwie Najświętszej Ofiary Mszy Świętej, modlitwa Różańca Świętego, ze względu na pochodzenie i wzniosłość modlitw, z których się składa, oraz ze względu na tajemnice naszego Odkupienia, które wspominamy i medytujemy w każdej dekadzie, jest modlitwą najmilszą Bogu, jaką możemy Mu ofiarować i która przynosi największy pożytek duszom. A gdyby tak nie było, Matka Boża nie polecałaby nam jej tak usilnie.

Modlitwa różańcowa jest najbardziej polecana przez wszystkich papieży, którzy służyli Kościołowi na przestrzeni wieków. Papież Pius IX na łożu śmierci powiedział do otaczających go ludzi: Różaniec jest streszczeniem Ewangelii i da tym, którzy go odmawiają, te rzeki pokoju, o których mówi nam Pismo Święte; jest najpiękniejszym z nabożeństw, najobfitszym w łaski i najmilszym Sercu Maryi. Niech to, moje dzieci, będzie moim świadectwem, abyście pamiętali o mnie na ziemi. Luty 1878. Wspaniale jest widzieć, jak ten wielki Papież łączył modlitwę różańcową z Niepokalanym Sercem Maryi

Medytacje o niesieniu krzyża z ojcem Dupontem

Rozważmy, jak nieznośny był ból dla osłabionego ciała naszego Boskiego Zbawiciela, gdy był obciążony swoim ciężkim krzyżem; jak często, wyczerpany już doznanymi mękami, zataczał się i padał na kolana, uginając się pod ciężarem; jak pot lał się z Jego czoła w tych udrękach; jak krew, która ściekała z Jego świeżych ran, podlewała ulice Jerozolimy; wreszcie, jak Jego święte ciało, jak winogrona w prasie winiarskiej, było miażdżone przez ciężkie drewno Jego krzyża. Rozważmy, że nasze grzechy były dla Jezusa Chrystusa cięższym ciężarem niż drewno Jego krzyża. Nasze nieprawości", powiedział pokutujący król, "wzniosły się nad moją głową; spadły na mnie jak ciężar nie do zniesienia. Jakim więc ciężarem są grzechy wszystkich ludzi, którzy istnieli, istnieją i istnieć będą aż do skończenia świata! A jednak jest to ciężar, który ten Boski Zbawiciel dźwiga, zgodnie ze słowami Izajasza: Wszyscy zbłądziliśmy jak owce błądzące; każdy z nas odwrócił się od drogi Pańskiej, aby pójść własną drogą; i tylko Bóg włożył na niego nieprawość nas wszystkich.

Modlimy się za przewinienia tych, którzy bezpośrednio obrażają go w jego świętych obrazach.

Co najmniej osiem figur Matki Boskiej zostało powalonych i zniszczonych w kilku kościołach w Bearn. "Pięć posągów Matki Boskiej znaleziono powalonych i połamanych w trzech kościołach w parafii Chrystusa Zbawiciela w Pau, powiedziała diecezja w oświadczeniu, dodając, że złożono skargę po tym, jak szkody zostały popełnione w kościołach Notre-Dame, Saint-Martin i Saint Jacques.

1er tajemnica: Agonia Jezusa w Ogrodzie Oliwnym FM: Szczery żal za nasze grzechy. Pasja miłości Jezusa, w tej godzinie bierze On na siebie wszystkie krzyże, grzechy, perypetie ludzi całego świata.

Ojcze nasz - 10 Zdrowaś Maryjo

Chwała Ojcu i Synowi i Duchowi Świętemu, jak była na początku, jest teraz i zawsze będzie, i na wieki. Amen

O mój Jezu, przebacz nam wszystkie grzechy, zachowaj nas od ognia piekielnego i doprowadź wszystkie dusze do nieba, zwłaszcza te, które najbardziej potrzebują Twego świętego miłosierdzia.

O Święty Michale Archaniele, swoim światłem nas oświecaj, swoimi skrzydłami nas chroń, swoim mieczem broń nas w walkach widzialnych i niewidzialnych.

O Maryjo poczęta bez grzechu, módl się za nami, którzy się do Ciebie uciekamy.

Zdrowaś Maryjo z Fatimy

 1. tajemnica: Biczowanie Jezusa. FM: czystość i umartwienie naszych zmysłów.

Jezu, to cała ludzkość Cię obija, obraża, gdy ukrywa się w postawach egoizmu, światowości, nieuporządkowania moralnego.

Modlimy się za przewinienia tych, którzy bezpośrednio obrażają go w jego świętych obrazach.

Ale kto ma pretensje do Matki Boskiej? Posągi i meble religijne zostały zdewastowane w pół tuzina gmin na Przedgórzu Sabaudzkim. Ten seryjny wandalizm wpisuje się w ogólnokrajowy kontekst nasilających się aktów antychrześcijańskich. W szczególności w Jongieux zniszczone zostały dwie Dziewice, jedna z kamienia, druga z żeliwa. Jest to ważne dziedzictwo w tej miejscowości, gdzie znajduje się najstarsza chrześcijańska inskrypcja w Savoie, datowana na 504 rok.

mówi nam Łucja:

Różaniec jest modlitwą po Mszy Świętej, która najbardziej jednoczy nas z Bogiem i najpełniej wprowadza w tajemnicę Trójcy Świętej i Eucharystii.

List do Matki Marii José Martins, 16 września 1970 r.

Różaniec jest po Mszy św. modlitwą, która najbardziej jednoczy nas z Bogiem poprzez bogactwo tworzących ją modlitw, z których wszystkie pochodzą z nieba, podyktowane przez Ojca, Syna i Ducha Świętego.

Jest to modlitwa trynitarna, tak, bo Maryja była pierwszą żywą świątynią Trójcy Przenajświętszej: Duch Święty zstąpi na Ciebie. Ojciec Cię przyćmi, a Syn, który się z Ciebie narodzi, będzie nazwany Synem Najwyższego.

Maryja jest pierwszym żywym tabernakulum, w którym Ojciec zamknął swoje Słowo. Jej Niepokalane Serce było pierwszym kustoszem, który Go strzegł, Jej łono i ramiona były pierwszym ołtarzem i tronem, na którym adorowano Syna Bożego uczynionego człowiekiem. Maryja jest pierwszym kapłanem, który wziął Syna Bożego w swoje czyste i niepokalane ręce i zaprowadził Go do świątyni, aby ofiarować Go Ojcu jako ofiarę za zbawienie świata.

Tak więc modlitwa różańcowa jest po Mszy św. tą, która najlepiej wprowadza nas w intymną tajemnicę Trójcy Przenajświętszej i Eucharystii, a także tą, która najpełniej wprowadza w nasze umysły tajemnice Wiary, Nadziei i Miłości.

Medytacje o niesieniu krzyża z ojcem Dupontem

Rozważmy, do jakiego nadmiaru zmęczenia był zredukowany nasz Pan w drodze na Kalwarię. Jego wrogowie skorzystali z okazji, aby wyśmiać Go za Jego słabość. Oto - mówili - człowiek, który udawał, że jest Synem Bożym i chwalił się, że może odbudować świątynię w trzy dni. Jezus znosił te obelgi z godną podziwu cierpliwością, aż arcykapłani, obawiając się, że umrze w drodze, zdjęli Go z krzyża, nie po to, by Mu ulżyć, ale by zaspokoić swoje pragnienie ukrzyżowania Go. Czerpmy z tego potężny motyw do pocieszenia w naszych smutkach. Bez względu na to, jak ciężkie krzyże będziemy musieli dźwigać, musimy mieć mocną ufność, że Jezus Chrystus, nasz Zbawiciel, nie odmówi nam pomocy potrzebnej do cierpliwego ich znoszenia, przypominając nam słowa św. Pawła do wiernych z Koryntu: "Utrapienia, które musieliśmy znosić, były nadmierne i ponad nasze siły; życie było dla nas ciężarem i czekaliśmy tylko na śmierć; ale Bóg wybawił nas ze wszystkich naszych utrapień i wybawi nas od nich w przyszłości, tak jak mamy nadzieję z Jego dobroci".

Ojcze nasz 10 Zdrowaś Mario

Chwała Ojcu i Synowi i Duchowi Świętemu, jak była na początku, jest teraz i zawsze będzie, i na wieki. Amen

O mój Jezu, przebacz nam wszystkie grzechy, zachowaj nas od ognia piekielnego i doprowadź wszystkie dusze do nieba, zwłaszcza te, które najbardziej potrzebują Twego świętego miłosierdzia.

O Święty Michale Archaniele, swoim światłem nas oświecaj, swoimi skrzydłami nas chroń, swoim mieczem broń nas w walkach widzialnych i niewidzialnych.

Nasza Pani Modlitwy, naucz nas modlić się i kierować nasze twarze i życie do Ojca.

Zdrowaś Maryjo z Lourdes

III tajemnica - Ukoronowanie cierniem. FM: pokora i odrzucenie pychy

Jezu, Ty, Król królów, nasz Zbawiciel, dla nas przyjmujesz to upokorzenie, ciernie na naszych głowach. My jesteśmy tymi cierniami z powodu naszej próżności.

Modlimy się za przewinienia tych, którzy bezpośrednio obrażają go w jego świętych obrazach.

Bayeux: Posąg Matki Boskiej został ponownie zdekapitowany Mieszkańcy Bayeux (Calvados) byli zszokowani odkryciem, że posąg Matki Boskiej został ponownie zdekapitowany. Biedna Matka Boska doznała pewnych szkód w ciągu ostatnich dziesięciu lat. W 2013 roku została już zdekapitowana przez Bayeusaina będącego pod wpływem alkoholu. 19-letni mężczyzna wyładował swoją frustrację na posągu za pomocą bloku żużlowego po tym, jak odmówiono mu wstępu do baru. Odrestaurowana przez wolontariuszy Madonna została następnie spryskana czarną farbą w kwietniu 2017 roku.

Łucja opowiada

Różaniec - duchowy pokarm dla dusz.

List do Matki Marii José Martins, 16 września 1970 r.

Różaniec jest duchowym chlebem dusz. Kto się nie modli, ten więdnie i umiera. To w modlitwie spotykamy Boga i to w tym spotkaniu przekazuje nam On wiarę, nadzieję i miłość, cnoty, bez których nie będziemy zbawieni. Różaniec jest modlitwą biednych i bogatych, uczonych i nieuków; odebrać to nabożeństwo duszom, to odebrać duchowy chleb każdego dnia. Jest to modlitwa, która utrzymuje przy życiu mały płomyk wiary, który jeszcze nie zgasł całkowicie w wielu sumieniach. Nawet dla tych dusz, które odmawiają ją bez medytacji, sam fakt wzięcia do ręki różańca, by się modlić, jest już przypomnieniem o Bogu, o tym, co nadprzyrodzone. Proste odmawianie tajemnic, z każdą dekadą, jest czymś więcej niż promieniem światła dla podtrzymania w duszach knota, który jeszcze dymi. Dlatego diabeł wytoczył przeciwko niemu taką wojnę! A najgorsze jest to, że udało mu się oszukać i wprowadzić w błąd dusze, na których ciąży ciężka odpowiedzialność z racji zajmowanego stanowiska! Są ślepcami prowadzącymi innych ślepców! Mam wielką nadzieję, że niedaleki jest dzień, w którym modlitwa Różańca Świętego i Różaniec zostaną ogłoszone modlitwą liturgiczną, tak, bo są integralną częścią Mszy Świętej. Módlmy się, pracujmy, poświęcajmy się i ufajmy: w końcu moje Niepokalane Serce zatriumfuje!

Medytacje o niesieniu krzyża z ojcem Dupontem

Rozważmy, że Nasz Pan Jezus Chrystus z pewnością mógł sam nieść swój krzyż na Kalwarię: musiał tylko w cudowny sposób wzmocnić swoje ciało. Ale On nie chciał używać tej boskiej mocy; wolał, aby w niesieniu go pomagał Mu inny. Chciał nas nauczyć, że krzyż powinien być udziałem wszystkich chrześcijan, że wszyscy powinni go nieść za Jego przykładem i wypełnić słowa Ewangelisty: Jeśli kto chce pójść za mną, niech się zaprze samego siebie i codziennie dźwiga swój krzyż, i niech mnie naśladuje.

Ojcze nasz - 10 Zdrowaś Maryjo

Chwała Ojcu i Synowi, i Duchowi Świętemu, jak była na początku, jest teraz i zawsze będzie. Amen

O mój Jezu, przebacz nam wszystkie grzechy, zachowaj nas od ognia piekielnego i doprowadź wszystkie dusze do nieba, a szczególnie te, które najbardziej potrzebują Twojego Świętego Miłosierdzia.

O Święty Michale Archaniele, swoim światłem nas oświecaj, swoimi skrzydłami nas chroń, swoim mieczem broń nas w walkach widzialnych i niewidzialnych.

Módl się za nami, Święta Matko Boża, abyśmy byli godni obietnic naszego Pana Jezusa Chrystusa.

Pierwszy w drodze

 1. tajemnica: Niesienie krzyża. FM: cierpliwość i wytrwałość w próbach. Jezu, z tak wielką Miłością przyjmujesz te cierpienia zadane przez nasze winy. Pozostajemy związani z Tobą w pokornej ciszy naszych serc.

Nazywano mnie destrukcyjną, głupią, szaloną... a ja przyjmowałam wszystko z największą łagodnością i najgłębszą pokorą.

Nie myślcie jednak, że nie czułem ani odrazy, ani bólu... Przeciwnie, chciałem, aby moja ludzka natura doświadczyła tego wszystkiego, co wy sami przeżywaliście, aby mój przykład umacniał was we wszystkich okolicznościach waszego życia.

Tak więc, gdy wybiła dla Mnie ta bolesna godzina, od której tak łatwo byłoby się uwolnić, nie tylko nie uczyniłem tego, ale przyjąłem ją z miłością, aby wypełnić Wolę Mojego Ojca... aby naprawić Jego Chwałę... aby zadośćuczynić za grzechy świata i kupić zbawienie wielu dusz.

Modlimy się za przewinienia tych, którzy bezpośrednio obrażają go w jego świętych obrazach.

Odkrycie w sanktuarium w Sainte-Anne-d'Auray figury Matki Boskiej odwróconej i rozłupanej przy głowie wywołało wielkie poruszenie w mieście i wśród wiernych Kościoła katolickiego. Jedna z osób zgłosiła incydent do ratusza. Figury Matki Boskiej już tam nie ma, jej podstawa pozostała pusta. W sobotę rano znaleziono ją powaloną. Głowa i ramię oderwały się od reszty, prawdopodobnie w wyniku upadku.

Ojcze nasz - 10 Zdrowaś Maryjo

Chwała Ojcu i Synowi, i Duchowi Świętemu, jak była na początku, jest teraz i zawsze będzie. Amen

O mój Jezu, przebacz nam wszystkie grzechy, zachowaj nas od ognia piekielnego i doprowadź wszystkie dusze do nieba, a szczególnie te, które najbardziej potrzebują Twojego Świętego Miłosierdzia.

O Święty Michale Archaniele, swoim światłem nas oświecaj, swoimi skrzydłami nas chroń, swoim mieczem broń nas w walkach widzialnych i niewidzialnych.

O Maryjo poczęta bez grzechu, módl się za nami, którzy się do Ciebie uciekamy.

Ty, nasza Pani

5 tajemnica: Ukrzyżowanie i śmierć Jezusa na krzyżu. FM: Większe oddanie się Jezusowi na krzyżu.

Jezu, cierpisz tam, gdzie my zgrzeszyliśmy. Ciernie z powodu naszej pychy i biczowanie z powodu naszej concupiscencji. Gwoździe w Twoich stopach, ponieważ naszym zabrakło gorliwości w głoszeniu Ewangelii, a Twoje ręce są przybite, ponieważ nasze odmówiły służby naszym braciom i siostrom i zamknęły się w sobie. Twoje serce jest otwarte przez włócznię, ponieważ nasze zostało zamknięte na miłość Boga i bliźniego.

Modlimy się za przewinienia tych, którzy bezpośrednio obrażają go w jego świętych obrazach.

W tej małej, spokojnej wiosce, gdzie "brak bezpieczeństwa ogranicza się do kradzieży doniczek", wandalizm maryjnego posągu wywołał skandal wśród mieszkańców,a także u jej burmistrza, Gérarda Mounié.

W Montpezat de Quercy, ta degradacja przyczynia się "do złej atmosfery", wywołując oburzenie i gniew, ubolewa burmistrz. Jesteśmy do niego przywiązani, kiedy zdajemy sobie sprawę z istnienia problemu, stajemy się bardziej świadomi jego obecności, nawet jeśli często przechodzimy obok, nie poświęcając mu czasu", ubolewa.

Od prawie wieku figura Matki Bożej zdobi wnękę, replikę groty w Lourdes, między kolegiatą a centrum małego miasteczka.

Przyjemne miejsce, gdzie przechodnie mogli spacerować, chronieni pod życzliwym spojrzeniem Matki" - zeznaje wciąż Gérard Mounié.

Mieszkaniec Montpezat de Quercy zwierzył się, że cięcie jest wyraźne na szyi Matki Boskiej. Według pierwszych elementów śledztwa, uszkodzenie powstało w wyniku rzucenia kamieniem.

To nie jest tylko mały kamień od dzieciaka robiącego coś głupiego, to wygląda na zainscenizowane zdarzenie, jest naprawdę jednoznaczne - dodaje burmistrz małego miasteczka.

Ze swej strony monsignor Bernard Ginoux, biskup Montauban, mówił o "celowej dekapitacji". To skandaliczne widzieć figurę Matki Boskiej celowo zaatakowaną, zwłaszcza głowę - powiedział prałat.

Medytacje o dźwiganiu krzyża.

Weź pod uwagę, że nikt nie chciał wziąć krzyża Jezusa i pomóc mu w jego cierpieniu. Żydzi uważali, że nikt nie może dotknąć drewna krzyża bez narażania się na przekleństwo nieba, ponieważ jest napisane w ich prawie: Przeklęty przez Boga jest ten, kto umiera wisząc na podłym drewnie. Żołnierze, którzy byli poganami, uważali krzyż za wyrzut. Wreszcie żaden z uczniów i przyjaciół Zbawiciela nie odważył się pokazać twarzy, tak bardzo obawiali się wściekłości Żydów. Byli więc zmuszeni zmusić przechodzącego nieznajomego do niesienia go. Widzimy tu kilka rodzajów ludzi, którzy uciekają od krzyża Jezusa Chrystusa. Niektórzy brzydzą się nim, bo nie znają jego cnoty: to są niewierni. Inni gardzą nim, jako sprzecznym z ich osobistej godności: są to dumni i ambitni. Inni boją się go, jak ciężaru zbyt ciężkiego dla ich ramion: są to ludzie delikatni i zmysłowi.

Ojcze nasz - 10 Zdrowaś Maryjo

Chwała Ojcu i Synowi i Duchowi Świętemu, jak była na początku, jest teraz i zawsze będzie, i na wieki. Amen

O mój Jezu, przebacz nam wszystkie grzechy, zachowaj nas od ognia piekielnego i doprowadź wszystkie dusze do nieba, a szczególnie te, które najbardziej potrzebują Twojego Świętego Miłosierdzia.

O Święty Michale Archaniele, swoim światłem nas oświecaj, swoimi skrzydłami nas chroń, swoim mieczem broń nas w walkach widzialnych i niewidzialnych.

O Maryjo poczęta bez grzechu, módl się za nami, którzy się do Ciebie uciekamy.

Wszystkich Świętych; módl się za nami.

Święta Dziewico, Bóg Cię wybrał

I nie zapominajmy, spowiedź w ciągu ośmiu dni i komunia w ciągu dnia, obie w duchu zadośćuczynienia.

Czekamy na Was w sobotę, 1 kwietniaer kwietnia 2023, o tej samej porze.

Będziemy się modlić o bluźnierstwo przeciwko Niepokalanemu Poczęciu.

Sens naszych starań.

Te chrześcijańskie ofiary mają na celu zneutralizowanie złośliwych wpływów, jakie grzech pierworodny nadal wywiera w naszych duszach, nawet po tym, jak chrzest je odrodził.

Czerwona nić Jezusa zachęca nas do wierności Jemu aż do końca. Czekajmy wytrwale na spotkanie z Nim, bądźmy niezłomni w dążeniu do wypełnienia Jego przykazań Miłości. On przemieni nasze trudności, nasze lęki i obawy, nawet te związane ze śmiercią, w chwalebne zmartwychwstanie.

Dziękuję Wam wszystkim, drodzy przyjaciele i dzieci Serca Maryi, i dziękuję całemu zespołowi Radia Maryja, dzięki któremu ta audycja może się odbyć.

Pamiętajmy, że podczas każdego objawienia Matki Bożej w Fatimie wyraźnie prosiła o codzienne odmawianie różańca za zbawienie dusz.

Do zobaczenia wkrótce na mszy o 11:30, odprawianej przez ojca Rui, zawsze w Radiu Maryja.

Święta Dziewico, nasza Umiłowana Matko, ze smutkiem wysłuchaliśmy skarg na Twoje Serce otoczone cierniami, które niewdzięczni ludzie rzucają na nie swoimi bluźnierstwami i niewdzięcznością. Ale z gorącego pragnienia kochania Cię jako naszej Matki i szerzenia czułego nabożeństwa do Twojego Niepokalanego Serca, kłaniamy się u Twoich stóp, aby dać świadectwo smutku, jaki odczuwamy z powodu bólu, jaki zadają Ci ludzie, i aby naszymi modlitwami i ofiarami zadośćuczynić za grzechy, którymi niewdzięczni ludzie płacą za dobroć Twojej Miłości.

Dla nich i dla nas uzyskaj od Jezusa przebaczenie tak wielu grzechów. Jedno Twoje słowo da nam łaskę poprawy. Przyspiesz, o Matko Boża, nawrócenie biednych grzeszników, aby naprawdę pokochali Jezusa i przestali Go obrażać, bo jest zbytnio obrażany, i aby nie wpadli do piekła. Rzuć na nas miłosierne oko, abyśmy odtąd umieli kochać Boga z całego serca, abyśmy mogli cieszyć się Nim na zawsze w niebie.

Miłować Boga, Ojca naszego, z całego serca, abyśmy się cieszyli Nim zawsze w niebie, przez Jezusa Chrystusa, który żyje i króluje z Ojcem i Duchem Świętym, teraz i na wieki. Niech tak będzie.

Pozostańmy w Pokoju Matki Bożej Fatimskiej.

Przez ten comiesięczny różaniec zadośćuczynienia roztoczmy nad naszą cierpiącą ludzkością ochronną zasłonę modlitwy.

Matka Boża Różańcowa, św. Hiacynta i św. Franciszek z Fatimy modlą się o nawrócenie rybaków

Droga Łucjo, módl się z nami o powszechne rozpowszechnienie wynagradzającego nabożeństwa pierwszych sobót.

Zakończmy modlitwą w intencji i o pomyślność naszego Ojca Świętego Papieża Franciszka.

1 Ojcze nasz - 1 Zdrowaś Mario - 1 Chwała Ojcu.

Święty Dominik powiedział kiedyś, że różaniec i szkaplerz uratują świat. Naszym obowiązkiem i zaszczytem jest być tymi, którzy wnoszą światło w ciemności naszych czasów. Dołącz do tysięcy ludzi, którzy poświęcają swoje życie Panu poprzez Najświętszy Różaniec Dziewicy Maryi.

I niech Bóg Wszechmogący Ci błogosławi...

W imię Ojca i Syna i Ducha Świętego, amen