środa 24 Lip 2024
  • default style
  • red style
  • blue style
  • Increase font size
  • Default font size
  • Decrease font size
  • Narrow screen resolution
  • Wide screen resolution
  • Wide screen resolution

Msza św. o pokój serca i za nieuleczalnie chorych za wstawiennictwem świętych Karmelu.
3. środa miesiąca, godz. 18:00 Zapraszamy!
Sanktuarium św. Józefa oo. Karmelitów, Wzgórze św. Wojciecha w Poznaniu

.. o Niewidzialnym Klasztorze Jana Pawła II
Papież Franciszek pobłogosławił Niewidzialny Klasztor Jana Pawła II

W dniu 22.10.2014 roku podczas audiencji generalnej na Placu św Piotra w Rzymie diakon Martial Codou i o. Julian Ilwicki przedstawili papieżowi Franciszkowi dzieło Niewidzialnego Klasztoru Jana Pawła II. Jak przekazuje o. Julian "Papież poprosił w pięknym francuskim, byśmy się za niego dużo modlili, bo bardzo potrzebuje naszych modlitw." Diakon Martial Codou wyraził się: "przekazałem papieżowi Niewidzialny Klasztor św. JP II".

O. Julian, diakon Martial, a także obecny w tym czasie w Rzymie o. Wojciech Ciak, przeor poznańskiego karmelu oraz opiekun Niewidzialnego Klasztoru w Polsce sprawowali w dniu 23.10.2014r. Mszę św u grobu św. Jana Pawła II.

Jak pisze o. Julian "Dalszy ciąg będzie następował." Zależy to także od naszego zaangażowania, modlitwy i ofiar.

Dołączmy do naszych modlitw i ofiar codzienną modlitwę, o którą prosił papież Franciszek - w Jego intencji.
Zachęcajmy do tego wszystkich, którzy swoje cierpienia obecne i przyszłe ofiarowują z miłością Panu Bogu w intencjach rodzin.

Więcej…
 
Niewidzialny Klasztor Jana Pawła II wspólnotą ofiarowania i modlitwy

Jak powstał Niewidzialny Klasztor Jana Pawła II?

Ruch Niewidzialnego Klasztoru Jana Pawła II zapoczątkował świecki diakon stały, kapelan szpitalny, Martial Codou, człowiek modlitwy i adoracji. Myśl o powołaniu Niewidzialnego Klasztoru zrodziła się podczas codziennej adoracji Najświętszego Sakramentu w domowym oratorium Martiala. Chwilę tą wspomina w książce Niewidzialny Klasztor Jana Pawła II: w dniu pogrzebu Ojca Świętego Jana Pawła II (piątek 8.04.2005) ”ujrzałem nagle oblicze Jana Pawła II wyłaniające się ze środka hostii

Więcej…
 
Opis obrazu Niewidzialnego Klasztoru

Ta pełna miłości przygoda rozpoczęła się 8 kwietnia 2005 roku wieczorem w dniu pogrzebu Jana Pawła II. Adorując w domowym oratorium na strychu naszej kamienicy Najświętszy Sakrament. Otrzymałem wówczas natchnienie, które odcisnęło się w moim umyśle w formie obrazu.
Analizując obraz, zrozumiałem, że olbrzymia masa ludzi, znajdująca się na belce życia doczesnego, nie byłaby w stanie utrzymać na niej duchowej równowagi, gdyby nie podtrzymująca obecność osób najsłabszych. Tworzą oni dwie kolumny, czyli dwie grupy osób ogołoconych, które podtrzymują belkę w równowadze. (Martial Codou)

Więcej…
 
Świadectwa

Dramat osób żyjących w izolacji

Szczególne miejsce należy przyznać ludziom starszym. Podczas gdy w niektórych kulturach osoba w podeszłym wieku pozostaje włączona w życie rodzinne i odgrywa w nim czynną i ważną rolę, w innych kulturach człowiek stary jest postrzegany jako bezużyteczny ciężar i bywa pozostawiany samemu sobie: w takim kontekście łatwo może się zrodzić pokusa zastosowania eutanazji. Spychanie ludzi starych na margines albo wręcz ich odrzucanie jest niedopuszczalne. Ich obecność w rodzinie, a przynajmniej utrzymanie ścisłego kontaktu z nimi, gdyby ze względu na ciasnotę mieszkaniową lub z innych przyczyn ta obecność nie była możliwa, ma fundamentalne znaczenie w kształtowaniu klimatu wzajemnej wymiany i wzbogacającego dialogu między różnymi pokoleniami. Konieczne jest zatem zachowanie swoistej „umowy” między pokoleniami — lub jej przywrócenie, jeżeli została zarzucona — na mocy której rodzice w podeszłym wieku, bliscy już kresu swojej wędrówki, mogą oczekiwać od dzieci opieki i solidarności, jaką sami okazali dzieciom na początku ich życia: wymaga tego posłuszeństwo Bożemu przykazaniu o oddawaniu czci należnej ojcu i matce (por. Wj 20, 12; Kpł 19, 3). Ale to nie wszystko. Człowiek stary jest nie tylko „przedmiotem” troski, opieki i służby. On sam może także wnieść cenny wkład w Ewangelię życia. Może i powinien wykorzystywać bogate doświadczenie, jakie zdobył w ciągu lat swego życia, aby przekazywać mądrość, świadczyć o nadziei i miłości.

Jan Paweł II, Evangelium Vitae, 1995, 94

Więcej…
 
Członkostwo

Warunki przystąpienia do Niewidzialnego Klasztoru JP II:

Więcej…